In English
Search:
Leverandør - Kundeforhold

Ved å søke forhandlerstatus hos Northern Gifts AS aksepterer man følgende
• For å bli kunde hos Northern Gifts AS må en registrere seg ved å oppgi firmanavn, fullt organisasjonsnummer, postadresse, leveringsadresse, kontaktperson, telefon- og telefaksnr, samt e-postadresse.
• Gi tillatelse til at Northern Gifts AS og dets regnskapsfører kan registrere disse opplysninger i sitt kunderegister.
• Gi tillatelse til at Northern Gifts AS innhenter kredittopplysninger.
• Northern Gifts AS forplikter seg til å behandle alle disse opplysninger konfidensielt, og ikke la utenforstående få tilgang til disse opplysninger.
• Kunden må behandle sitt brukernavn og passord konfidensielt, og ikke overlate disse opplysninger til utenforstående.

Priser
• De oppgitte priser er dagens priser notert i NOK
• Alle priser er ekskl. mva. og forsendelseskostnader, (FOB Tromsø).

Betalingsvilkår
• I utgangspunktet sendes alle vareleveranser som oppkravssendinger. Det kan avtales at forsendelse skjer mot faktura med en kreditt-tid på 30 dager fra fakturadato.
• Ved forsinket betaling påløper renter og påminnelsesgebyr. Samtlige forsinkede betalinger blir videresendt til inkassoselskap for videre oppfølging.
• Leverte varer er å anse som Northern Gifts AS eiendom til varene er betalt.

Varebestilling
• Kan også foregå over telefaks, e-post, eller våre selgere kan kontaktes.
• Bestilling av flere produkter kan skje på en og samme ordre.
• Bindende kjøpsavtale skjer først når Northern Gifts AS har utstedt ordrebekreftelse.

Leveranse
• Northern Gifts leveringsvilkår er FOB Tromsø. Hvis skade/manko oppstår under transporten, skal mottaker anføre dette på forsendelsesdokumentet før dette blir kvittert. Ved leveranse uten at skade/manko er anført forsendelsesdokumentet ansees at sendingen er levert uten skade og manko. Ved varemottak ber vi derfor om at sendingen blir kontrollert nøye med tanke på antall kolli, og at emballasjen er uten synlige utvendige skader.
Oppgitt leveringsdato ved forhåndsordre er kun å anse som veiledende, og kan avvikes uten nærmere varsel.
Ved å søke forhandlerstatus hos Northern Gifts AS aksepterer man følgende
• For å bli kunde hos Northern Gifts AS må en registrere seg ved å oppgi firmanavn, fullt organisasjonsnummer, postadresse, leveringsadresse, kontaktperson, telefon- og telefaksnr, samt e-postadresse.
• Gi tillatelse til at Northern Gifts AS og dets regnskapsfører kan registrere disse opplysninger i sitt kunderegister.
• Gi tillatelse til at Northern Gifts AS innhenter kredittopplysninger.
• Northern Gifts AS forplikter seg til å behandle alle disse opplysninger konfidensielt, og ikke la utenforstående få tilgang til disse opplysninger.
• Kunden må behandle sitt brukernavn og passord konfidensielt, og ikke overlate disse opplysninger til utenforstående.

Priser
• De oppgitte priser er dagens priser notert i NOK
• Alle priser er ekskl. mva. og forsendelseskostnader, (FOB Tromsø).

Betalingsvilkår
• I utgangspunktet sendes alle vareleveranser som oppkravssendinger. Det kan avtales at forsendelse skjer mot faktura med en kreditt-tid på 30 dager fra fakturadato.
• Ved forsinket betaling påløper renter og påminnelsesgebyr. Samtlige forsinkede betalinger blir videresendt til inkassoselskap for videre oppfølging.
• Leverte varer er å anse som Northern Gifts AS eiendom til varene er betalt.

Varebestilling
• Kan også foregå over telefaks, e-post, eller våre selgere kan kontaktes.
• Bestilling av flere produkter kan skje på en og samme ordre.
• Bindende kjøpsavtale skjer først når Northern Gifts AS har utstedt ordrebekreftelse.

Leveranse
• Northern Gifts leveringsvilkår er FOB Tromsø. Hvis skade/manko oppstår under transporten, skal mottaker anføre dette på forsendelsesdokumentet før dette blir kvittert. Ved leveranse uten at skade/manko er anført forsendelsesdokumentet ansees at sendingen er levert uten skade og manko. Ved varemottak ber vi derfor om at sendingen blir kontrollert nøye med tanke på antall kolli, og at emballasjen er uten synlige utvendige skader.
Oppgitt leveringsdato ved forhåndsordre er kun å anse som veiledende, og kan avvikes uten nærmere varsel.